Stalreglement De Manege Voorschoten

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle ruiters/bezoekers van De Manege Voorschoten.

LESSEN

Lessen vinden op vaste uren plaats met een  maximum van 6 jeugdruiters of 5 volwassen ruiters.

Afmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij verzuim af te melden of bij te laat afmelden blijft het lesgeld verschuldigd.

De kwartaalkaarten zijn geldig voor 13 lessen, met uitzondering van het 3e kwartaal (i.v.m. de zomervakantie 2 maanden/8 lessen). Gemiste lessen kunnen altijd op een andere dag of tijdstip worden ingehaald binnen de geldigheid van de kwartaalkaart. Bij langdurige afwezigheid door ziekte of andere redenen kan in overleg met het bestuur de geldigheid van een abonnement worden verlengd.

U dient tenminste 15 minuten voor aanvang van uw les aanwezig te zijn, om indien nodig uw paard te (helpen) poetsen en te zadelen. Wij verzoeken U vriendelijk het gebruikte (paarden)materiaal na gebruik weer netjes op te bergen.

De eigenaar resp. bedrijfsleiding van de manege zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal en het zoekraken van privé-eigendommen. Wij verzoeken iedereen zijn eigendommen na een bezoek aan de manege weer mee naar huis te nemen.

KLEDINGSVOORSCHRIFT

Dragen van correcte rijkleding zoals rijbroek en rijlaarzen of chaps is verplicht (de eerste lessen kan men ipv rijlaarzen nog volstaan met schoenen of laarzen die voorzien van een klein hakje en met weinig profiel). Het dragen van een veiligheidscap tijdens het rijden is voor iedereen verplicht. Wij hebben voor U een cap te leen maar deze dient zo snel mogelijk zelf aangeschaft te worden. Het dragen van een bodyprotector wordt aangemoedigd, voor kinderen tot 8 jaar en tijdens de springlessen is een bodyprotector verplicht. Dit alles in verband met Uw eigen veiligheid en/of die van Uw kinderen.

SPELEN

Wij begrijpen dat op een manege vele plekken zijn te vinden waar het voor kleine (en ook grotere) kinderen leuk spelen is, maar wij hechten er aan hier zeer uitdrukkelijk te vermelden dat tijdens dit spelen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Vandaar dat hiervoor de volgende regels zijn vastgesteld:

a. Het is NIET toegestaan in de stallen te spelen of te rennen. Paarden kunnen schrikken van onverwachte bewegingen en/of lawaai en daardoor zichzelf en/of anderen letsel toebrengen. Heel nadrukkelijk geldt dit verbod ook tijdens op De Manege Voorschoten te houden wedstrijden of andere evenementen. Het is NIET toegestaan zich op de hooi/stro/kuilgrasbalen te bevinden.

b. Schades, directe zowel als indirecte, toegebracht aan producten, materieel en/of andere bezittingen van De Manege Voorschoten, veroorzaakt tijdens het spelen of door welke andere activiteiten dan ook, worden in alle gevallen verhaald op de veroorzaker daarvan of, bij minderjarigheid, op zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

c. De Manege Voorschoten sluit in dit verband zeer uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade aan (het bezit van) personen die handelen in strijd met de richtlijnen zoals deze in dit artikel zijn vastgelegd.

ROKEN

Met uitzondering van de rookplaats naast de mestput is roken binnen de gebouwen en op het terrein verboden. Dit i.v.m. brandgevaar en overlast voor andere klanten.

HONDEN

Honden zijn welkom, maar dienen wel aangelijnd te zijn.

PARKEREN

Wij verzoeken U aan de weg te parkeren, er is geen parkeergelegenheid op ons bedrijf.

Ook als u uw kinderen naar de manege brengt graag voor de oprit uit laten stappen, dit ivm overlast voor onze buren door het blokkeren van de op/afrit van Fa. van Os .

OVERIG

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient men onverwijld de aanwijzingen van het personeel van De Manege Voorschoten op te volgen.

Het rijden van en het omgaan met paarden en pony’s houdt te allen tijde risico in! Paarden en pony’s zijn levende have en daarom niet altijd voorspelbaar.