Pensionreglement

Boxen

De Manege Voorschoten beschikt over binnen- en buitenboxen. In overleg wordt U een binnen- of buitenbox toegewezen maar De Manege blijft te allen tijde bevoegd uw paard van box te wisselen indien dit nodig word geacht.

Hardvoer, ruwvoer en stro wordt door De Manege verstrekt. Wij voeren een sportbrok aan alle paarden, wanneer er speciaal voer of medicijnen nodig zijn voor uw paard wordt dit gegeven indien u dit zelf aanlevert.

Er mag niet zonder toestemming stro, hooi of voer worden gepakt.

 

Entingen en ontwormen

De jaarlijkse influenza/tetanus enting is inclusief bij uw pension; U geeft ons bij aanmelding de verloopdatum op en wij zorgen vervolgens dat de enting netjes binnen de verlooptijd wordt bijgehouden.

Mocht de basis-enting van uw paard niet in orde zijn dan dient u daar eerst zelf voor te zorgen. De rhino-enting is niet inbegrepen maar kan indien gewenst wel worden verzorgd.

De pensionstalling is inclusief wormenkuren. Naar aanleiding van mestonderzoek passen wij het ontwormschema en ontwormingsmiddel aan.

 

Zadelkastjes

Per box wordt een zadelkastje ter beschikking gesteld (inclusief bij het pension). De kastjes dienen schoon en netjes gehouden te worden, het is niet toegestaan deze te beplakken of op enige andere wijze materiaal op de deur te bevestigen.  De kastdeurtjes dienen altijd gesloten te worden!

De Manege Voorschoten is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing uit de aan pensionklanten ter beschikking gestelde kastjes.

 

Poetsen

Bij het poetsen dienen de paarden/pony’s op de poets- of spuitplaats aan twee kanten aan het halster vast gezet te worden.

Het afslaan van de borstels dient op de grond te gebeuren en niet tegen de wanden.

Poets- en spuitplaats dienen schoon achter gelaten te worden. Geen vuil of mest in de put!

 

Erf

Als het paard buiten de box mest (dit geldt voor het gehele terrein) of als er geen hoeven zijn gekrabd, etc wordt u vriendelijk verzocht dit op te ruimen

Er mogen geen paarden los over het erf gelaten worden.

 

Longeren

Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde longeerring bij de buitenbaan. Longeren en losgooien in de zandpaddock kan in principe samen geschieden, houdt hierbij wel rekening met elkaar.

Wanneer er een groepsles in de buitenbaan gegeven wordt mag er alleen gelongeerd worden met uitdrukkelijke toestemming van de instructeur.

Het is verplicht de mest direct te (laten) verwijderen!

 

 

Losgooien/weidegang

Losgooien mag alléén in de daarvoor bestemde zand- en graspaddocks. Dit onder uw eigen toezicht.

De graspaddocks kunnen door De Manege gesloten worden ivm het weer en het behoud van het gras.

Let er op/zorg ervoor dat de elektriciteit op het schrikdraad aan staat.

Nooit losgooien in de zandpaddock als er een groepsles  wordt gegeven in de buitenbaan.

Ook in de paddocks dient altijd de mest van uw paard/pony direct te worden verwijderd. Gaten graag dichtgooien.

In de ochtend (ma t/m vrij) is er tenminste 1 paddock gereserveerd voor  de betaalde buitenzet service.

 

 

 

Binnen- en buitenmanege, lessen

We hebben zowel een binnen als buitenrijbaan. De buitenbaan is voorzien van een all-weather bodem en is dan ook voor 99% van de tijd goed te gebruiken, alleen bij strenge vorst kan het zijn dat dit niet zo is.

Vrijrijden kan buiten lestijden van de groepslessen of in de andere rijbaan. De Manege lessen hebben altijd voorrang in keuze van baan. Tijdens privélessen is het toegestaan om hierbij in de baan te rijden met uw eigen paard, houdt hierbij wel rekening met de lesrijdende ruiter, deze heeft altijd voorrang.

Lessen met een instructeur van buitenaf zijn alleen toegestaan op doordeweekse dagen tussen 8.00u en 10.00u. en tegen vooraf contante betaling van de bakhuur.

Geplande lessen moeten op het bord in het voerhok aangegeven worden, zodat er niet meer dan 1 les tegelijk gegeven word.

Het is verplicht direct de mest te (laten) verwijderen!!

Verlaat je ‘s avonds als laatste de buitenbaan of longeerring, dan graag het licht uit doen.

 

Buitenrijden

Bij het verlaten van het erf is het verplicht de mest op te ruimen in de straat, dit om overlast voor de buurt te voorkomen.

 

Gastruiter

Wanneer u een derde partij uw paard wil laten rijden/longeren/verzorgen is dit in overleg met De Manege. Het risico dat dit met zich meebrengt is voor de eigenaar van het paard. Eigenaar van het paard zorgt ervoor dat bijrijders/verzorgers op de hoogte zijn van stal en pension reglement. De Manege heeft het recht bijrijders/verzorgers de toegang tot het erf te ontzeggen bij ongewenst gedrag.

 

Droogkamer

In de droogkamer dienen alleen dekjes en zweetdekens te hangen tot ze droog zijn. Dit is dus géén opslag voor spullen.

In de dekenkist zitten alleen zweetdekens van De Manege.

 

Parkeren

Parkeren dient altijd aan de Leidseweg/Hooghkamer te geschieden.  Wijs ook uw bezoekers hierop.

 

Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dient men ten alle tijden de aanwijzingen van de bedrijfsleiding/het personeel van De Manege op te volgen.